dnes je 30.5.2024

Input:

COVID-19: Vláda predstavila nové opatrenia. Čo pre Vás znamenajú?

3.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.1.4 COVID-19: Vláda predstavila nové opatrenia. Čo pre Vás znamenajú?

AK Nechala & Co.

Ako sme vám avizovali, Národná rada SR včera schválila návrh zákona, ktorým sa zaviedli niektoré opatrenia na riešenie krízovej situácie spôsobenej šíriacou sa pandémiou COVID-19. Nižšie nájdete sumár opatrení, ktoré boli čiastočne zmenené pozmeňovacími návrhmi v Národnej rade.

Navrhované opatrenia sa majú týkať:

  1. Pozastavenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt
  2. Pozastavenie plynutia procesných lehôt
  3. Odročenie súdnych pojednávaní
  4. Opatrenia v konkurze
  5. Hlasovanie per rollam
  6. Opatrenia na ochranu dlžníkov – záložné práva
  7. Opatrenia na ochranu dlžníkov – dražby a exekúcie

1. Pozastavenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt

Lehoty budú pozastavené odo dňa účinnosti zákona až do 30. apríla 2020. V dôsledku pozastavenia ich plynutia nedôjde k premlčaniu alebo zániku práv. Od