dnes je 29.5.2024

Input:

Čiastkový základ dane a odložená daň z príjmov v roku 2020

23.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1

Naša s. r. o. nadobudla v septembri 2019 software v hodnote 10 000 eur a uviedla ho v tomto mesiaci aj do užívania. Ako treba postupovať pri vykazovaní odloženej dane takéhoto majetku?

Odpoveď č. 1

Odložená daň z príjmov sa okrem iných dôvodov účtuje aj pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pričom dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a ich daňovou základňou sú aj:

  • tzv. zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť zdaniteľné sumy pri určovaní základu dane z príjmov (t. j. účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je vyššia než je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena dlhodobého hmotného majetku je vyššia, než je jeho daňová zostatková cena),
  • tzv. odpočítateľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných