dnes je 30.5.2024

Input:

Čerpanie náhradného voľna pedagogických a odborných zamestnancov v roku 2018

14.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.2.1 Čerpanie náhradného voľna pedagogických a odborných zamestnancov v roku 2018

Ing. Jarmila Belešová


Chceme vypracovať smernicu o náhradnom voľne a čerpaní dovoleniek podľa Vašich vzorov. V Čl.IV časť 7 je napísané, že v prípade čerpania náhradného voľna počas školského roku a školského vyučovania sa NV čerpá v rozsahu počtu hodín úväzku v daný deň podľa rozvrhu hodín. My sme to takto doteraz robili. Mali sme však stretnutie s metodičkou z odboru školstva a podľa nej je potrebné pri čerpaní NV si v ten deň čerpať 7,5 hodiny, pretože vychádza z týždenného pracovného času 37,5 hodiny a nie podľa počtu hodín v rozvrhu. Prosím Vás o vyjadrenie, ako je to potrebné upraviť počas školského roka a či je tam príp. nejaká zmena pri čerpaní počas školských 2 mesačných prázdnin, kedy sa najprv čerpá NV a potom dovolenka.

Legislatívna úprava:

§ 3 ods. 5