dnes je 20.9.2021

Input:

Ceniny - princípy ich účtovania a zdanenia

6.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.198 Ceniny – princípy ich účtovania a zdanenia

Ing. Dušan Preisinger

Z hľadiska podnikateľských účelov je cenina považovaná za formu krátkodobého finančného majetku firmy. V účtovníctve sa ako ceniny účtujú poštové známky, stravné lístky, telefónne a obchodné karty, ak vykazujú hodnotu, ktorú je možné čerpať po ich poskytnutí na použitie (súčasťou sú aj poštové ceniny špecifikované v § 6 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Každá cenina je oceňovaná jej nominálnou hodnotou. Aj v prípade jej preradenia z osobného majetku do firemného. Za ceninu je možné považovať iba aktíva s nominálnou hodnotou, ktoré sa ich použitím znižujú.

Cenina je v podstate špecifická forma peňažných prostriedkov podnikateľského subjektu. Je potrebné zdôrazniť, že z hľadiska hospodárskeho výsledku nákup cenín vo vzťahu k účtovníctvu nie je veľmi významný (ide

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk