dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

76/1998 Z.z., Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.1.2009

76/1998 Z.z.
[zrušené č. 321/2012 Z.z.]
ZÁKON
zo 6. februára 1998
o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
408/2000 Z.z.
1. 1. 2001
mení , 29 novelizačných bodov
553/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení § 14, § 15 a § 16
525/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení
364/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení , 18 novelizačných bodov
587/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení §18 ods. 5
633/2004 Z.z.
1. 12. 2004
mení § 9 a § 17
515/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 18
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.