dnes je 31.7.2021

Input:

558/2011 Z.z., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia

558/2011 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 17a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z.z.
opatrenie z 13. decembra 2011 č. MF/25926/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č.
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk