dnes je 22.9.2020

Input:

§ 51-54 Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7 § 51-54 Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 • Znenie ZDP PAR. 51

 • Znenie ZDP PAR. 51a

 • Znenie ZDP PAR. 51b Daň z emisných kvót

 • Znenie ZDP PAR. 51c

 • Komentár k ZDP PAR. 51d Samostatný základ dane

 • Znenie ZDP PAR. 52

 • Znenie ZDP PAR. 52a

 • Znenie ZDP PAR. 52b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2007

 • Znenie ZDP PAR. 52c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2007

 • Znenie ZDP PAR. 52d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

 • Znenie ZDP PAR. 52e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

 • Znenie ZDP PAR. 52f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

 • Znenie ZDP PAR. 52g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2009

 • Znenie ZDP PAR. 52h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010

 • Komentár k ZDP PAR. 52i Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011

 • Znenie ZDP PAR. 52j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

 • Znenie ZDP PAR. 52k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2011

 • Znenie ZDP PAR. 52l Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2011

 • Znenie ZDP PAR. 52m Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012

 • Znenie ZDP PAR. 52n Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011

 • Znenie ZDP PAR. 52o Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012

 • Znenie ZDP PAR. 52p Prechodné ustanovenia

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk