dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

448/2008 Z.z., Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.1.2020

448/2008 Z.z.
Zákon
z 30. októbra 2008
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
317/2009 Z.z.
1. 11. 2009
mení § 84 a poznámky pod čiarou
332/2010 Z.z.
3. 8. 2010
mení § 8
551/2010 Z.z.
30. 12. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
551/2010 Z.z.
1. 3. 2011
mení a dopĺňa 34 novelizačných bodov
50/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
185/2012 Z.z.
29. 6. 2012
mení § 72 a § 110c
413/2012 Z.z.
20. 12. 2012
dopĺňa § 106
413/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 110e
485/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 226 novelizačných bodov
185/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
219/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa § 61, § 84 a poznámku pod čiarou
376/2014 Z.z.
1. 2. 2015
dopĺňa § 110w
345/2015 Z.z.
15. 12. 2015
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení poznámky pod čiarou
40/2017 Z.z.
1. 3. 2017
mení a dopĺňa 63 novelizačných bodov
331/2017 Z.z.
30. 12. 2017
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
331/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 214 novelizačných bodov
351/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
156/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení §33a
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 64, § 86 a § 88
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
289/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
280/2019 Z.z.
1. 10. 2019
mení § 71, § 77 a dopĺňa § 110n
280/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
280/2019 Z.z.
1. 1. 2021
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje právne vzťahy pri
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.