dnes je 10.5.2021

Input:

424/2013 Z.z.; MF SR: ozn., ustanovuje vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

424/2013 Z.z.
Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie zo 4. decembra 2013 č. MF/20226/2013-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk