dnes je 7.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

420/2004 Z.z., Zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2012

420/2004 Z.z.
ZÁKON
z 25. júna 2004
o mediácii a o doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
141/2010 Z.z.
1. 7. 2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
332/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa § 4, § 6 a § 15
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje výkon mediácie, základné princípy, organizáciu a účinky mediácie.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, 1) rodinnoprávnych vzťahov, 2) obchodných záväzkových vzťahov3) a
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.