dnes je 25.9.2020

Input:

278/2017 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018

278/2017 Z.z.
[zrušené č. 300/2018 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. októbra 2017,
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde nariaďuje:
§ 1
Suma minimálnej mzdy na rok 2018 sa ustanovuje na
a) 480,00 eur za
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk