dnes je 27.1.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

233/1995 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení účinnom k 15.3.2021

233/1995 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. septembra 1995
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
235/1998 Z.z.
1. 1. 1999
mení § 71, nová pozn. 10a)
240/1998 Z.z.
1. 7. 1998
mení § 157 a dopĺňa § 41, § 115 a§ 157
280/1999 Z.z.
9. 11. 1999
mení, 105 novelizačných bodov
415/2000 Z.z.
6. 12. 2000
ruší § 41 ods. 3 a § 235
291/2001 Z.z.
26. 7. 2001
mení a dopĺňa § 56, dopĺňa § 115, nové § 235 § 236
483/2001 Z.z.
1. 1. 2002
Ruší čl. IV
32/2002 Z.z.
1. 2. 2002
mení, 74 novelizačných bodov
356/2003 Z.z.
1. 9. 2003
mení § 10, § 21, § 222, nový § 237
514/2003 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 33 a poznámku pod čiarou
589/2003 Z.z.
1. 3. 2004
mení a dopĺňa § 39, § 44, § 56
613/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa § 70, § 111
125/2005 Z.z.
12. 4. 2005
ruší § 237 ods. 2, 3, 5 a 6
341/2005 Z.z.
1. 9. 2005
mení, 120 novelizačných bodov
585/2006 Z.z.
1. 12. 2006
mení, 13 novelizačných bodov
84/2007 Z.z.
1. 3. 2007
dopĺňa § 193, nový § 241, príl. č. 3
568/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 193 pism c)
384/2008 Z.z.
15. 10. 2008
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
477/2008 Z.z.
1. 12. 2008
dopĺňa § 242 a poznámky pod čiarou
477/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
554/2008 Z.z.
1. 1. 2009
dopĺňa § 12
84/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
192/2009 Z.z.
1. 6. 2009
mení a dopĺňa § 41
466/2009 Z.z.
15. 12. 2009
dopĺňa § 41
144/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
151/2010 Z.z.
1. 7. 2010
dopĺňa § 70
102/2011 Z.z.
1. 6. 2011
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
348/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
230/2012 Z.z.
9. 8. 2012
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
335/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 57 a § 58
335/2012 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa § 10 a § 21
440/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 34
461/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 243a
14/2013 Z.z.
18. 7. 2013
mení 10 odsekov
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 9 novelizačných bodov
299/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa 74 novelizačných bodov
299/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 209 a § 211
355/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa 4 novelizačné body
106/2014 Z.z.
1. 6. 2014
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
335/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 49 novelizačných bodov
335/2014 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 211b
358/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 41, § 45 a poznámku pod čiarou
437/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
438/2015 Z.z.
23. 12. 2015
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
440/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 4
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
2/2017 Z.z.
1. 2. 2017
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
2/2017 Z.z.
1. 4. 2017
mení a dopĺňa 111 novelizačných bodov
264/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
59/2018 Z.z.
1. 4. 2018
dopĺňa § 61t, § 243m a poznámky pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 10 a poznámku pod čiarou
233/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov a poznámku pod čiarou
389/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov a poznámku pod čiarou
420/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov a poznámku pod čiarou
46/2020 Z.z.
1. 4. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
296/2020 Z.z.
31. 10. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
66/2021 z.z.
15. 3. 2021
dopĺňa § 61t
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Tento zákon upravuje
a) postavenie a činnosť súdnych exekútorov (ďalej len „exekútor”),
b) samosprávu exekútorov.
§ 2
(1) Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.