dnes je 8.12.2023

Input:

194/2020 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

194/2020 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. júla 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 470/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 219/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 394/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 22/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 114/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 173/2019 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky 495/2019 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe č. 1 časť B vrátane nadpisu znie:
„ČASŤ B
ZELENINY
Allium cepa L.
— skupina Cepa (cibuľa, cibuľa kuchynská nakopená)
— skupina Aggregatum (šalotka)Allium fistulosum L. (cesnak zimný)
— všetky odrodyAllium porrum L. (pór pestovaný)
— všetky odrody
Allium sativum L. (cesnak kuchynský)
— všetky odrodyAllium schoenoprasum L. (cesnak pažítkový)
— všetky odrodyAnthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (trebuľka voňavá)
— všetky odrodyApium graveolens L.
— skupina zelery
— skupina zelery buľvovéAsparagus officinalis L. (asparágus lekársky)
— všetky odrodyBeta vulgaris L.
— skupina repy obyčajné (cvikla) vrátane cheltenhamskej
— skupina repy listové
(repa obyčajná pravá zeleninová alebo repa obyčajná špenátová - mangold)Brassica oleracea L.
— skupina kely
— skupina karfioly
— skupina Capitata (kapusta hlávková červená a kapusta hlávková biela)
— skupina kely ružičkové
— skupina kaleráby
— skupina kely hlávkové
— skupina brokolice (kapusta obyčajná špargľová)
— skupina kapusty listové
— skupina Tronchuda (kapusta bezhlávková)Brassica rapa L.
— skupina kapusty čínske
— skupina okrúhliceCapsicum annuum L. (paprika ročná štipľavá alebo sladká)
— všetky odrodyCichorium endivia L. (čakanka štrbáková)
— všetky odrodyCichorium intybus L.
— skupina čakanky obyčajné
— skupina čakanky obyčajné siate listové (šalátové)
— skupina čakanky obyčajné siate cigóriové (priemyselné)Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (dyňa červená)
— všetky odrodyCucumis melo L. (melón cukrový)
Najnovšie články
viac článkov