dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

180/2013 Z.z., Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.6.2017

180/2013 Z.z.
zákon
z 19. júna 2013
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
506/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 7 a poznámku pod čiarou
115/2014 Z.z.
1. 5. 2014
dopĺňa § 9a a poznámku pod čiarou
374/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa § 7, § 9b a poznámky pod čiarou
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
378/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
55/2017 Z.z.
1. 6. 2017
mení § 2
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon
a) ustanovuje postavenie, sídla a územné obvody a pôsobnosť okresných úradov,
b) upravuje vyhlasovanie vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy,
c) zrušuje
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.