dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

123/1996 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2005

123/1996 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. marca 1996
o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
409/2000 Z.z.
1. 1. 2001
mení, 49 novelizačných bodov
551/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 7 ods. 3
650/2004 Z.z.
1. 1. 2005
zrušuje
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1) Účelom doplnkového dôchodkového poistenia zamestnancov (ďalej len
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.