Zatriedenie dokumentu
Tento dokument nie je zatriedený.

 

 

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie a zdaňovanie dotácie

27.3.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpoveď
V zmysle § 9 ods. 2 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, dotácie prijaté v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6 nie sú od dane oslobodené.

V zmysle § 17 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva zahrnie dotáciu do príjmov v zdaňovacom období, v ktorom ju použil na úhradu daňových výdavkov. Ak dotáciu použil na obstaranie

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu SZČO profi.
Týždenné spravodajstvo
+ 421 - 2 - 33 00 53 09 info@dashofer.sk
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: