Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Účtovanie a zdaňovanie dotácie

27.3.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpoveď
V zmysle § 9 ods. 2 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, dotácie prijaté v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6 nie sú od dane oslobodené.

V zmysle § 17 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva zahrnie dotáciu do príjmov v zdaňovacom období, v ktorom ju použil na úhradu daňových výdavkov. Ak dotáciu použil na obstaranie...

Prístup k obsahu je uzavretý

vs

Už ste členom?

Ešte nie ste členom?

Vyskúšať na
30 dní zdarma

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva