Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Prepočet sumy nezdaniteľnej časti základu dane pre daňovníka fyzickú osobu v nadväznosti na výšku základu dane na zdaňovacie obdobie roku 2007

10.1.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

ODPOVEĎ: Zákonom č. 688/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) bol § 11 upravený v tom zmysle, že odpočítanie nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 95 616 Sk pre zdaňovacie obdobie roku 2007 si nebude môcť uplatniť každý daňovník, ktorý je fyzickou osobu. Táto suma podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP predstavuje 19,2-násobok životného minima platného k 1. januáru 2007, t. j. 19,2 × 4 980 Sk = 95 616 Sk.

Možnosť odpočítania tejto nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 95 616 Sk bude závisieť od dosiahnutého základu dane daňovníka.

Nové znenie § 11 ZDP uvádza sumu základu dane, do ktorej si daňovník môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v plnej výške, t. j. 95 616 Sk a sumu základu dane, pri ktorej si daňovník už nemôže odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane alebo si môže odpočítať len časť nezdaniteľnej časti základu dane.

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP, ak sa základ dane rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima, daňovník, ktorý je fyzickou osobou si uplatní celú výšku nezdaniteľnej časti základu dane. 100-násobok životného minima pre zdaňovacie obdobie roku 2007 predstavuje sumu 498 000 Sk.

Podľa § 11 ods. 2 písm. b) ZDP, ak daňovník dosiahne základ dane

Prístup k obsahu je uzavretý

vs

Už ste členom?

Ešte nie ste členom?

Vyskúšať na
30 dní zdarma

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva