Najnovšie
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Prepočet sumy nezdaniteľnej časti základu dane pre daňovníka fyzickú osobu v nadväznosti na výšku základu dane na zdaňovacie obdobie roku 2007

10.1.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

ODPOVEĎ: Zákonom č. 688/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) bol § 11 upravený v tom zmysle, že odpočítanie nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 95 616 Sk pre zdaňovacie obdobie roku 2007 si nebude môcť uplatniť každý daňovník, ktorý je fyzickou osobu. Táto suma podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP predstavuje 19,2-násobok životného minima platného k 1. januáru 2007, t. j. 19,2 × 4 980 Sk = 95 616 Sk.

Možnosť odpočítania tejto nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 95 616 Sk bude závisieť od dosiahnutého základu dane daňovníka.

Nové znenie § 11 ZDP uvádza sumu základu dane, do ktorej si daňovník môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v plnej výške, t. j. 95 616 Sk a sumu základu dane, pri ktorej si daňovník už nemôže odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane alebo si môže odpočítať len časť nezdaniteľnej časti základu dane.

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP, ak sa základ dane rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima, daňovník, ktorý je fyzickou osobou si uplatní celú výšku nezdaniteľnej časti základu dane. 100-násobok životného minima pre zdaňovacie obdobie roku 2007 predstavuje sumu 498 000 Sk.

Podľa § 11 ods. 2 písm. b) ZDP, ak daňovník dosiahne základ dane

...
Koniec ukážky
...

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia www.szcoportal.sk

Som už registrovaný na www.szcoportal.sk:

=> Prihláste sa svojím užívateľským menom a osobným heslom.

Nie som registrovaný:

=> Zaregistrujte sa. Prinesie Vám to veľa výhod:

 • dvakrát mesačne dostanete ZADARMO do svojej e-mailovej schránky prehľad aktualít, zaujímavé články, zodpovedané otázky z oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • získate okamžitý prístup do negarantovaných aktualít, článkov a otázok na portáli www.szcoportal.sk
 • získate prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.szcoportal.sk

Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

Tento mesiac vám prinášame aj tieto články:

 • Prechod zo SZČO na s.r.o.
 • Odpis pohľadávok v jednoduchom účtovníctve
 • Zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov - účinné od 1.3.2014
 • Kompenzačné platby vyplácané FO podľa zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2014
 • Účtovné a mzdové veličiny pre rok 2014

  Vždy presné a aktuálne informácie, prehľad v problematike vo forme riešení konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlených na príkladoch.

  SZČO profi Vás pripraví rýchlo a jednoducho - promptne Vás upozorní na zmeny a novely, ako aj na politické dianie a na to, čo možno očakávať prostredníctvom viac ako 10-15 garantovaných článkov mesačne.

  Staňte sa predplatiteľom SZČO profi. Nikde inde nenájdete takú koncentráciu článkov o pripravovaných zmenách a aktuálnom dianí, naviac s garanciou aktuálnosti a správnosti.