Daňový kalendár
január 2018
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2018 - Daň z pridanej hodnoty

 

Darček mesiaca
Novela daňového poriadku z hľadiska SZČO od 1.1.2018

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2018 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 19.1.2018
 1 USD1,22 EUR (+0,01)
 1 GBP0,88 EUR (-0)
 1 PLN4,17 EUR (-0)
 1 CZK25,37 EUR (-0,08)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Last Minute Semináre

 Najnovšie

Informácia k novým funkcionalitám vo virtuálnej registračnej pokladnici v roku 2018

18.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Centrum podpory pre dane zverejnilo na svojej webovej stránke Informáciu k novým funkcionalitám vo virtuálnej registračnej pokladnici. Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Centrum podpory pre ...
viac

Nové oslobodenie príjmov 2018

17.1.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonom č. 344/2017 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p (ZDP), ktorý do ZDP doplnil aj nové príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby: Zákonom č. 344/2017 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 595/ ...
viac

Daň z motorových vozidiel za rok 2017

16.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Centrum podpory pre dane zverejnilo v mesiaci Január 2018 Informáciu ku podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane alebo pomernej časti dane po ukončení kalendárneho ...
viac

Postúpenie pohľadávky a dopad na základ dane v DP FO za rok 2017

15.1.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aký dopad na základ dane majú postúpené pohľadávky vo výške 217 000,- a ich uhradenie len vo výške 25 000,- Eur v DP FO za rok 2017, v prípade, že fyzická osoba - podnikateľ, platca DPH, eviduje od roku 2012 - 2016 pohľadávky voči jednej ...
viac

Daňový bonus na zaplatené úroky - 2018

15.1.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonom č. 279/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách sa doplnil zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) o daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie (ďalej len „ ...
viac

Povinnosť komunikovať s Finančnou správou elektronicky po 1. 1. 2018

11.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonom č. 267/2017 Z. z. (ďalej „novela daňového poriadku“) s účinnosťou od 1. januára 2018 sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
viac

Niektoré tlačivá od 1. 1. 2018 čakajú zmeny

10.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančná správa pripomína daňovým subjektom, že niektoré tlačivá čaká od roku 2018 zmena. Finančná správa pripomína daňovým subjektom, že niektoré tlačivá čaká od roku 2018 zmena. Daň z motorových vozidiel: Finančná správa informuje, ...
viac

Kedy je daňovníkom dane z motorových vozidiel zamestnávateľ

9.1.2018, Zdroj: Finančná správa SR
Daňovníkom dane z motorových vozidiel je zamestnávateľ vtedy, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie. Daňovníkom dane z motorových vozidiel je zamestnávateľ vtedy, ak vypláca cestovné náhrady ...
viac

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel - editovateľné

8.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2015, 2016, 2017, 2018 (platné od 1.1.2015) Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
viac

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností - editovateľné

8.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Priznanie k miestnym daniam - komplet (platné od 1. 1. 2015) Priznanie - II. oddiel - daň z pozemkov Priznanie - III. oddiel - stavba na jeden účel Priznanie - III. oddiel - stavba na viac účelov Priznanie - IV. oddiel - byt a nebytový priestor ...
viac
Najčítanejšie

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

18.4.2016, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Predaj podniku v jednoduchom účtovníctveArchív

20.9.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnik je z pohľadu obchodného práva definovaný ako súbor hmotných ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju ...
viac

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
viac

Daňová uznateľnosť manka a škodyGarancia

27.2.2017, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Manká a škody vyplývajúce z účtovníctva upravuje ZDP v ustanovení § 21 ods. 2 písm. e) ZDP . Podľa tohto ustanovenia sú daňovými výdavkami manká a škody len do výšky prijatých náhrad . Manká a škody presahujúce prijaté náhrady sa za daňové ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Zmeny v uplatňovaní percentuálnych výdavkov fyzickej osoby od 01. januára 2017Garancia

23.9.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR dňa 21. 09. 2016 na svojom zasadnutí schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 11/2018 Z.z. ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

23.4.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

28.3.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

15.3.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2018

20.3.2018, Žilina
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: