Daňový kalendár
marec 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ B

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 20.3.2018
 1 USD1,23 EUR (+0,01)
 1 GBP0,88 EUR (-0)
 1 PLN4,22 EUR (-0)
 1 CZK25,43 EUR (+0,02)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Vzory účtovnej závierky k 31.12.2017 pre podnikateľov

20.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva pri zostavovaní účtovnej závierky postupujú podľa Opatrenia MF SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o ...
viac

MankáGarancia

19.3.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade so ZoÚ mankom rozumieme inventúrny rozdiel, t. j. rozdiel medzi skutočným stavom majetku alebo majetkových hodnôt zistených fyzickou inventúrou a medzi stavom účtovným v tom prípade, ak tento skutočný stav je nižší ako účtovný stav. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Platenie odvodov SZČO do zdravotnej poisťovne pre rok 2018

19.3.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ste začínajúci živnostník a máte hlavu v smútku z toho či platiť alebo neplatiť odvody na zdravotné a sociálne poistenie? Medzi živnostníkmi sa často traduje veta,,prvý rok som oslobodený od platenia odvodov" alebo,,začínam platiť až od ...
viac

Daňová uznateľnosť manka a škodyGarancia

15.3.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Manká a škody vyplývajúce z účtovníctva upravuje ZDP v ustanovení § 21 ods. 2 písm. e) ZDP . Podľa tohto ustanovenia sú daňovými výdavkami manká a škody len do výšky prijatých náhrad . Manká a škody presahujúce prijaté náhrady sa za daňové ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Odklad daňového priznania jej SZČO nemusia oznámiť

15.3.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017, nie sú povinné túto skutočnosť oznamovať Sociálnej poisťovni. Poistné v rovnakej výške ako doteraz (určené z vymeriavacieho základu na základe daňového ...
viac

Zmeny v duálnom vzdelávaní týkajúce sa živnostníkov a malých a stredných podnikov v roku 2018

14.3.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Cieľom návrhu novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave je zefektívniť vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do systému duálneho vzdelávania prostredníctvom znižovania administratívnej ...
viac

Všeobecná charakteristika manka a škodyGarancia

13.3.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obchodný majetok V súvislosti so vznikom manka a škody je potrebné definovať pojem obchodný majetok fyzickej osoby, ktorým je v súlade s ustanovením § 2 písm. m) ZDP súhrn majetkových hodnôt - vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Manká a škody - právna úpravaGarancia

12.3.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Manká resp. škody predstavujú pre daňovníka majetkovú ujmu resp. škodovú udalosť. Je ich potrebné považovať za mimoriadny úbytok obchodného majetku, ktorý vzniká ako neželaný jav v rámci podnikateľskej činnosti, s ktorým je potrebné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Zdanenie príležitostného príjmu FO z predaja vlastných výrobkov v roku 2018

12.3.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcem sa opýtať, či fyzická osoba je povinná zdaniť príležitostný príjem z predaja vlastných handmade výrobkov pre právnicku osobu, ktorá si to da do výdavkov. Existuje tam nejaké oslobodenie? Pokiaľ ide o príležitostnú činnosť, potom pre ...
viac

SZČO počas PN poistné neplatí

8.3.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Doklad o svojej práceneschopnosti preukazuje SZČO v pobočke len pri nárokovaní si na dávku nemocenské a nemusí tieto doklady preukazovať aj odboru (resp. oddeleniu) výberu poistného kvôli plateniu poistného. Poistné tak po ukončení PN zaplatí SZČO len za tie ...
viac
Najčítanejšie

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
viac

Komentár k ZDP § 43 - Daň vyberaná zrážkouGarancia

20.12.2017, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Horniaček; Ing. Viera Mezeiová § 43 (1) Daň sa vyberá zrážkou vo výške a) 7 % z príjmov podľa odseku 3 písm. r) okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c), b) 19 % z príjmov podľa odsekov 2 a 3 okrem príjmov zdaňovaných podľa písmen a) a c), c) 35 % ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveGarancia

16.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 - Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj ...
viac

Preddavky na zdravotné poistenie SZČO od januára 2017Archív

21.1.2017, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Tak ako každý rok, suma preddavkov na verejné zdravotné poistenie sa od januára 2017 znova zmení. Nastala však aj významná zmena v tom, že sa zrušila maximálna suma vymeriavacieho základu a teda aj maximálneho preddavku na zdravotné poistenie. Vymeriavací ...
viac

Účtovanie lízingu v jednoduchom účtovníctveArchív

17.6.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lízing je spravidla dvojstranný záväzkový vzťah, pri ktorom nájomca, v prospech ktorého je prenechávané užívanie veci a poberanie úžitku, platí prenajímateľovi za používanie predmetu lízingu stanovené nájomné formou jednotlivých splátok počas doby trvania ...
viac
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 11/2018 Z.z. ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 52/2018 Z.z. novela zák. č. 297/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 1.3.2018 v čiastke č. 27)
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 67/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

23.4.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

26.4.2018, Žilina
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

21.5.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2018

6.4.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: