Daňový kalendár
apríl 2018
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.4.2018 - Daň zo závislej činnosti

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ B

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.4.2018 - Daň zo závislej činnosti

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 26.4.2018
 1 USD1,22 EUR (-0)
 1 GBP0,87 EUR (-0)
 1 PLN4,22 EUR (+0,03)
 1 CZK25,47 EUR (+0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Vplyv výšky príjmov SZČO na daňový bonus v roku 2018Garancia

26.4.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Má vplyv výška príjmu SZČO na daňový bonus? Ak SZČO má príjem za rok 2017 1000 eur, použije na výpočet dane paušálne výdavky. Má nárok na daňový bonus? Podľa § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov ( ZDP ) daňovník, ktorý v zdaňovacom období ...
viac

Zahraničné SZČO, nezabudnite do konca mája oznámiť výšku príjmov za rok 2017

26.4.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Zahraničnou SZČO je taká, ktorá vykonáva svoju činnosť v inom členskom štáte EÚ, EHP a Švajčiarska, ale v oblasti sociálneho zabezpečenia sa na ňu na základe nariadenia Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy vzťahujú právne predpisy SR. Sociálna poisťovňa ...
viac

Postúpenie pohľadávokGarancia

25.4.2018, Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prof. Ing. Anna Baštincová ; Csc., Ing. Ivana Glazelová Postúpenie pohľadávky je upravené v Občianskom zákonníku v  § 524 OZ a následné postúpenie pohľadávky (cesia) spočíva v tom, že na základe zmluvy uzavretej medzi doterajším veriteľom (postupcom, cedentom) ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2015

Komentár k ZDP § 25aGarancia

25.4.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 25a Vstupnou cenou finančného majetku1) je a) obstarávacia cena,118) ak bol finančný majetok nadobudnutý kúpou okrem reálnej hodnoty podľa písmena d), b) cena zistená podľa osobitného predpisu,29) ak bol finančný majetok nadobudnutý ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zaradenie úrokov z úveru do daňových výdavkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

24.4.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ - SZČO, jednoduché účtovníctvo, platca DPH uzavrel s bankou zmluvu o splátkovom úvere podľa § 497 až 507 ObchZ (Obchodného zákonníka), kde daný úver má účel poskytnutia - výstavbu nehnuteľnosti. Peniaze už získal, teda čerpanie ...
viac

Komentár k ZP § 5 Právne vzťahy s cudzím prvkom, dočasné vysielanieGarancia

24.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
  § 5 (1) Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami vykonávajúcimi prácu na území Slovenskej republiky a zahraničným zamestnávateľom, ako aj medzi cudzincami a osobami bez štátnej príslušnosti pracujúcimi na území Slovenskej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2018

24.4.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcel by som sa opýtať ako mám preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia u SZČO v podvojnom účtovníctve, preplatok je zdanený zrážkovou daňou. Ak fyzickej osobe z príjmami podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v ...
viac

Opravné položky k pohľadávkamGarancia

23.4.2018, Ing. Viera Kaletová, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Opravné položky sa vytvárajú v súlade so zásadou opatrnosti ako korekcia ocenenia majetku v podvojnom účtovníctve podnikateľov, ak toto ocenenie majetku v účtovníctve je výrazne nižšie ako skutočnosť. Pri pohľadávka sa ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2015

Účtovanie dobierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

23.4.2018, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dobierka je v súčasnosti bežným typom úhrady za objednaný tovar. V prípade odoslania tovaru na dobierku sa maloobchodník dostáva do situácie, počas ktorej už nemá tovar, ktorý bol predmetom predaja a súčasne ešte nemá finančné prostriedky, ...
viac

Komentár k ZDP § 24 (daňové výdavky)Garancia

23.4.2018, Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Dimitrovová; Ing. Peter Horniaček § 24 (1) Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo. Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k tomuto majetku, ak ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
viac

Zmeny v uplatňovaní percentuálnych výdavkov fyzickej osoby od 01. januára 2017Garancia

23.9.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR dňa 21. 09. 2016 na svojom zasadnutí schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ BGarancia

22.12.2017, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto časti uvedieme praktický príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2017 typ B (ďalej len „DP”). V praktickom príklade sú uvedené viaceré druhy príjmov daňovníka, ich zdanenie a uvedenie, resp. neuvedenie do ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Odpočítanie DPH pri pracovných cestách v roku 2016Archív

28.10.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri výdavkoch, ktoré súvisia s pracovnými cestami zamestnancov, ktoré zamestnanci vykonávajú pre zamestnávateľa - platiteľa DPH, sa pri odpočítaní DPH uplatnia všeobecné pravidlá pre odpočítanie podľa § 49 ods. 1 až 4 a § 51 ods. 1 a 2 zákona č. 222/2004 Z. z. ...
viac

Komentár k ZDP § 43 - Daň vyberaná zrážkouGarancia

2.3.2018, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Horniaček; Ing. Viera Mezeiová § 43 (1) Daň sa vyberá zrážkou vo výške a) 7 % z príjmov podľa odseku 3 písm. r) okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c), b) 19 % z príjmov podľa odsekov 2 a 3 okrem príjmov zdaňovaných podľa písmen a) a c), c) 35 % ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 11/2018 Z.z. ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 52/2018 Z.z. novela zák. č. 297/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 1.3.2018 v čiastke č. 27)
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 67/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

19.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

30.7.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

21.5.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2018

11.5.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: