Daňový kalendár
november 2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.11.2017 - DPH (registrácia)

 

Darček mesiaca
Prechod podnikania živnostníka na s. r. o. v roku 2017

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.11.2017 - DPH (registrácia)
Kurzy mien 20.11.2017
 1 USD1,18 EUR (-0)
 1 GBP0,89 EUR (-0)
 1 PLN4,23 EUR (-0,01)
 1 CZK25,59 EUR (-0,08)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Stravovanie - účtovanie v JÚGarancia

20.11.2017, Ing. Veléria Jarinkovičová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník účtujúci v sústave JÚ zamestnáva štyroch zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. Stravovanie zabezpečuje v súlade so Zákonníkom práce prostredníctvom sprostredkovateľskej firmy, t.j. zamestnancom dáva na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

15.11.2017, Ing. Monika Ziškayová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj ako „s. r. o.” alebo „spoločnosť”) je predmetom úpravy  § 114 ObchZ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej ako „Obchodný zákonník”), podľa ...
viac

Komentár k ZP § 180 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škoduGarancia

15.11.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 180 Zamestnanec, ktorý je postihnutý duševnou poruchou, zodpovedá za škodu ním spôsobenú, len ak je schopný ovládnuť svoje konanie a posúdiť následky svojho konania. Zamestnanec, ktorý sa uvedie vlastnou vinou do takého stavu, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor výpovede z nájmu bytuGarancia

14.11.2017, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor VÝPOVEĎ Z NÁJMU BYTU PRE NEPLATENIE NÁJOMNÉHO medzi Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................................... Sídlo: ........................................... Zastúpený: ......... ...
viac
ZámokPrístupné pre: SZČO Profi komplet
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 179 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škoduGarancia

10.11.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman , PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu § 179 (1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Prevod obchodného podieluGarancia

9.11.2017, Ing. Monika Ziškayová, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obchodný zákonník pripúšťa v s. r. o. určité disponovanie s obchodným podielom v rámci spoločnosti. Obchodný podiel sa môže: previesť na iného spoločníka alebo tretiu osobu, ktorá stojí mimo uvedenú spoločnosť, k ...
viac

Výška podielu na základnom imaní a majetkové práva spoločníkaGarancia

7.11.2017, Ing. Monika Ziškayová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným je povinný vložiť do spoločnosti vklad (minimálna výška vkladu spoločníka je 750 eur). Vklad sa stáva majetkom spoločnosti a spoločník nemá nárok na jeho vrátenie. ...
viac

Komentár k ZP § 178 Predchádzanie škodámGarancia

7.11.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 178 (1) Zamestnanec je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu. (2) Ak hrozí škoda, zamestnanec je povinný na ňu upozorniť ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Novela daňového poriadku od 1. 1. 2018

6.11.2017, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely daňového poriadku“) je pokračovaním ...
viac

Zdaňovanie príjmov SZČO zo zahraničiaGarancia

2.11.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokiaľ má SZČO bydlisko na území SR, považuje sa za rezidenta SR s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d)  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Predmetom dane takéhoto daňovníka sú podľa § 2 písm. f) ZDP citovaného zákona ...
viac
Najčítanejšie

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

18.4.2016, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveGarancia

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
viac

Zmeny v uplatňovaní percentuálnych výdavkov fyzickej osoby od 01. januára 2017Garancia

23.9.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR dňa 21. 09. 2016 na svojom zasadnutí schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Predaj odpísaného automobilu z pohľadu DPHArchív

27.9.2016, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ SZČO kúpil v roku 2008 osobný automobil a zaradil ho do majetku firmy. V tejto dobe je už auto daňovo odpísané. V roku 2008 si uplatnil odpis DPH. Teraz by chcel auto odpredať fyzickej osobe nepodnikateľovi. Ako postupovať, ako zaúčtovať príjem za ...
viac

Komentár k ZDP § 43 - Daň vyberaná zrážkouGarancia

1.1.2017, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Horniaček; Ing. Viera Mezeiová § 43 (1) Daň sa vyberá zrážkou vo výške a) 7 % z príjmov podľa odseku 3 písm. r) okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c), b) 19 % z príjmov podľa odsekov 2 a 3 okrem príjmov zdaňovaných podľa písmen a) a c), c) 35 % ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 254/2017 Z.z. novela vyhl. č. 665/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.10.2017 v čiastke č. 107)
  • 256/2017 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 25.10.2017 v čiastke č. 109)
  • 264/2017 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 8.11.2017 v čiastke č. 114)
  • 265/2017 Z.z. novela vyhl. č. 25/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 8.11.2017 v čiastke č. 114)
  • 266/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.11.2017 v čiastke č. 115)
  • 267/2017 Z.z. novela zák. č. 563/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.11.2017 v čiastke č. 116)
  • 270/2017 Z.z. novela zák. č. 289/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2017 v čiastke č. 117)
  • 275/2017 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 276/2017 Z.z. novela zák. č. 422/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 278/2017 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2018 (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

14.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

16.10.2017, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

13.10.2017, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

12.10.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: