Daňový kalendár
august 2017
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia daňová povinnosť
21.8.2017 - DPH (registrácia)

 

Darček mesiaca
Cestovné náhrady v roku 2017

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
21.8.2017 - DPH (registrácia)
Kurzy mien 16.8.2017
 1 USD1,17 EUR (-0)
 1 GBP0,91 EUR (+0,01)
 1 PLN4,28 EUR (-0)
 1 CZK26,14 EUR (+0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Živnostníci: Nerobte chyby, z ktorých vznikajú dlhy

15.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa pripomína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), aby nezabúdali včas a správne uhrádzať poistné a vyhli sa tak nedoplatkom. Neuhradenie poistného včas aj pre zábudlivosť či nepozornosť vedú k dlhu na poistnom. ...
viac

Sociálna poisťovňa v prvom polroku evidovala viac ako 437 tisíc PN

15.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa v I. polroku tohto roka evidovala celkom 437 183 novohlásených dočasných pracovných neschopností. Je to o 41 tisíc vyšší počet PN-iek ako v rovnakom období minulého roka. Sociálna poisťovňa v I. polroku tohto roka evidovala celkom 437 183 ...
viac

Upravte si trvalý príkaz v banke a aj takto sa vyhnete dlhom

14.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby, aby nezabúdali na povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie včas a v správnej sume. K tomu im môže významne pomôcť, ak ho budú pravidelne platiť ...
viac

Ošetrujúci lekári po kontrole Sociálnej poisťovne v I. polroku ukončili takmer 2,6 tisíc PN

11.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa v prvom polroku 2017 skontrolovala dodržiavanie liečebného režimu 47 358 práceneschopných poistencov. Ide o kontrolu samotných poistencov, či dodržiavajú liečebný režim predpísaný ošetrujúcim lekárom. Sociálna poisťovňa v prvom polroku ...
viac

POZOR! Platby v hotovosti maximálne do 5000EUR

4.8.2017, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Napriek tomu, že zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, platí už niekoľko rokov je potrebné na toto obmedzenie poukazovať. Od 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý ...
viac

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veciGarancia

3.8.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI uzavretá podľa § 489 ObchZ   medzi zmluvnými stranami Nájomca: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ............................................ ...
viac
ZámokPrístupné pre: SZČO Profi komplet
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zmeny v sociálnom poistení pre SZČO od 1. júla 2017

3.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Pre živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby je 1. júl každoročne termínom, ku ktorému sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú treba v nasledujúcich mesiacoch platiť. K 1. júlu 2017 (alebo k 1. ...
viac

Prechod podnikania živnostníka na s. r. o.Garancia

31.7.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti platné právne predpisy poznajú iba premenu (transformáciu) obchodných spoločností na inú formu obchodnej spoločnosti alebo na družstvo v zmysle § 68 až § 69b ObchZ . Podnikateľ - fyzická osoba sa tak nemôže podľa v súčasnosti ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZP § 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnostiGarancia

31.7.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti (1) Zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Od mája stúpla priemerná výška materskej dávky o takmer 65 Eur

28.7.2017, Mgr. Natália Vavrovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. mája tohto roka sa zvýšila materká dávka zo 70 % na 75 % denného vymeriavacieho základu, čo mamičkám prinislo niekoľko desiatok Eur naviac. V apríli vyplácala Sociálna poisťovňa materskú v priemernej výške 527,92 Eur, zatiaľ čo v ...
viac
Najčítanejšie

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

18.4.2016, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Uplatnenie paušálnych výdavkov vs. skutočných výdavky daňovníka - fyzickej osoby v roku 2017Garancia

14.7.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. ( ZDP ) je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, - zaúčtovaný v účtovníctve ...
viac

Daňová licencia v roku 2017Garancia

30.5.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovú licenciu musí každá firma platiť od 1. januára 2014, pričom sa jedná o minimálnu výšku dane, ktorú bude daňovník povinný zaplatiť, a to aj v prípade vykázania daňovej straty. Pričom výšku daňovej licencie si môžu znížiť spoločnosti, ...
viac

Účtovanie lízingu v jednoduchom účtovníctveArchív

17.6.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lízing je spravidla dvojstranný záväzkový vzťah, pri ktorom nájomca, v prospech ktorého je prenechávané užívanie veci a poberanie úžitku, platí prenajímateľovi za používanie predmetu lízingu stanovené nájomné formou jednotlivých splátok počas doby trvania ...
viac

Účtovanie výdavkov na súkromnom bankovom účte SZČOGarancia

12.6.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako má SZČO v jednoduchom účtovníctve účtovať pohyby, príjmy a výdavky, na súkromnom bankovom účte, ak sa týkajú živnosti, avšak väčšina pohybov na tomto účte sa týka súkromia SZČO? SZČO podnikateľský účet nezaložil a už nezaloží, v r. ...
viac
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 97/2017 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2017 v čiastke č. 47)
  • 141/2017 Z.z. novela zák. č. 530/2003 Z. z. a č. 71/1992 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 149/2017 Z.z. novela zák. č. 71/1967 Zb. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 171/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2017 v čiastke č. 70)
  • 173/2017 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 30.6.2017 v čiastke č. 71)
  • 180/2017 Z.z. novela zák. č. 289/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 6.7.2017 v čiastke č. 74)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

14.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

24.8.2017, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

8.9.2017, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

4.9.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: