Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť

9.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.9.8 Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť

JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc.

Exekučné záložné právo možno zriadiť tak na nehnuteľnosť, zapísanú v katastri nehnuteľností, ako aj na nehnuteľnosť v katastri nezapísanú (rozostavaná stavba). Rovnako ako pri exekúcii predajom nehnuteľnosti sa pre takýto krok vyžaduje súhlas oprávneného.

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností

sa zriaďuje zexekvovaním nehnuteľnosti zápisom záložného práva na Okresnom úrade, katastrálnom odbore, kde sa nehnuteľnosť nachádza na základe exekučného príkazu vydaného exekútorom. Vydá ho po uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, v prípade ak bol podaný tak až po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o ich zamietnutí.. Okresný úrad, katastrálny odbor je povinný záložné právo zapísať v deň doručenia príkazu.

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť nezapísanú v katastri nehnuteľností

Záložné právo možno zriadiť aj na rozostavané či čierne stavby. Nakoľko také stavby a celkovo nehnuteľnosti nie sú nikde evidované, záložné právo sa zriaďuje zexekvovaním nehnuteľnosti, jej opísaním v zápisnici, tá obsahuje obdobné náležitosti ako exekučný príkaz – vymedzenie orgánu, ktorý záložné právo zriadil, vymedzenie nehnuteľnosti ako aj pohľadávky. Zriadenie

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: