Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor návrhu na odpor proti platobnému rozkazu

26.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2.3 Vzor návrhu na odpor proti platobnému rozkazu

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc.


Stiahnuť vzor

Vzor návrhu na odpor proti platobnému rozkazu

Okresný súd .........................................
.............................................................
.............................................................

V ...................., dňa ................

Sp. značka ............................

Odpor proti platobnému rozkazu

Žalobca:

obchodné meno .................................................

Sídlo .................................................

IČO .................................................

Zapísaný v .................................................

Konajúci prostredníctvom .................................................

Žalovaný:

obchodné meno .................................................

Sídlo .................................................

IČO .................................................

Zapísaný v .................................................

Konajúci prostredníctvom .................................................

o zaplatenie ................ euro s príslušenstvom

Podané trojmo

Prílohy podľa textu

Dňa ............. mi ako žalovanému bol doručený platobný rozkaz na zaplatenie sumy ............ s príslušenstvom. Návrhom na vydanie platobného rozkazu sa žalobca domáhal zaplatenia sumy ............ ako odplaty za vykonané prepravné služby na základe Zmluvy o preprave zo dňa ...............

V zákonom stanovenej lehote podávame voči

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: