Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Výpočet dane SZČO

8.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z príjmov – od 1.1.2013 sa zaviedlo progresívne zdaňovanie príjmov fyzických osôb s dvomi sadzbami dane, pričom vyššia z týchto sadzieb bude uplatňovaná pre fyzické osoby s nadštandardnými príjmami.

Sadzba pre fyzické osoby:

  • 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane znížená o daňovú stratu a nezdaniteľné časti základu dane,
  • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima znížená o daňovú stratu a nezdaniteľné časti základu dane.

Poznámka: Suma životného minima, platná k 1. januáru 2013, je 194,58 eura. Hranica 176,8-násobku je tak pre rok 2013 suma 34401,74 eura (ročne, v prepočte na mesiac je to 2866,81 eura). Sadzbou 25% sa tak za rok 2013 zdaní tá časť základu dane daňovníka, ktorá presiahne sumu 34401,74 eura.

Sadzba pre právnické osoby

  • 23% zo základu dane, zníženého o daňovú stratu.

Nezdaniteľné časti základu dane je:

  1. 19,2 – násobok životného minima:
    • ak základ dane daňovníka v príslušnom zdaňovacom období je rovný alebo menší ako 100 – násobok sumy platného životného minima,
    • ak je  základ dane daňovníka v príslušnom zdaňovacom období vyšší ako 100- násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane, ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule

Prístup k obsahu je uzavretý

vs

Už ste členom?

Ešte nie ste členom?

Vyskúšať na
30 dní zdarma

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva