Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Výdavky percentom z príjmov

12.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.1 Výdavky percentom z príjmov

Ing. Marcela Prajová

Daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý:

• nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo

• je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia,

sa v prípade, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže rozhodnúť a uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti najviac do výšky 20 000 € ročne. S účinnosťou od 01.01.2017 sa v ZDP zrušilo pomerné uplatňovanie z ročnej maximálnej hranice pre uplatnenie výdavkov percentom z príjmov, ak daňovník začal alebo skončil v priebehu zdaňovacieho obdobia podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. Znamená to, že bez ohľadu na skutočnosť, či daňovník podnikal alebo vykonával inú samostatnú zárobkovú činnosť celé zdaňovacie obdobie, alebo skončil resp. začal podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, uplatní výdavky vo výške 60 % z príjmov, maximálne 20 000 €. Ak daňovník uplatní percentuálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.


Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, dosiahol v príslušnom zdaňovacom období príjmy zo živosti vo výške 8 000 € a zaplatil povinné poistné a príspevky vo výške 1 000 €. Iné zdaniteľné príjmy v príslušnom zdaňovacom období nedosiahol. Daňovník sa rozhodol uplatňovať výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Výpočet základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP:

• Príjem = 8 000 €

• Výdavok = (8 000 € x 60% = 4 800 €) + 1 000 €

Základ dane = príjem – výdavok = 8 000 € – (4 800 € + 1 000 €) = 2 200 €


Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, dosiahol v príslušnom zdaňovacom období príjmy zo živosti vo výške 36 000 € a zaplatil povinné poistné a príspevky vo výške 2 000 €. Iné zdaniteľné príjmy v príslušnom zdaňovacom období nedosiahol. Daňovník sa rozhodol uplatňovať výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Výpočet základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP:

• Príjem = 36 000 €

• Výdavok = [(36 000 € x 60% = 21 600 €) max 20 000 €] + 2 000 €

Základ dane = príjem – výdavok = 36 000 € – (20 000 € + 2 000 €) = 14 000 €


Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, získal živnostenské oprávnenie v auguste 2017 a dosiahol v tomto zdaňovacom období príjmy zo živosti vo výške 10 000 €. Iné zdaniteľné príjmy v príslušnom zdaňovacom období nedosiahol. Daňovník sa rozhodol uplatňovať výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Výpočet základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP:

• Príjem = 10 000 €

• Výdavok = (10 000 € x 60% = 6 000 €)

Základ dane = príjem – výdavok = 10 000 € – 6 000 € = 4 000 €

Daňovník s príjmami z použitia diela a umeleckého výkonu , ktorý:

• nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo

• je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia,

sa v prípade, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky môže rozhodnúť a uplatniť výdavky vo výške 60 % z príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu najviac do výšky 20 000 € ročne. S účinnosťou od 01.01.2017 sa v ZDP zrušilo pomerné uplatňovanie z ročnej maximálnej hranice aj pre uplatnenie výdavkov percentom z príjmov, ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia začal alebo prestal poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. Znamená to, že bez ohľadu na skutočnosť, či daňovník poberal príjmy z použitia diela alebo umeleckého výkonu celé zdaňovacie obdobie, alebo začal alebo prestal poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu v priebehu zdaňovacieho obdobia, uplatní výdavky vo výške 60 % z príjmov, maximálne 20 000 €. Ak daňovník uplatní výdavky percentom z príjmov, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka.


Daňovník poberal od začiatku roka 2017 príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu. Tieto príjmy prestal poberať v auguste 2017. V priebehu roka 2017 dosiahol príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu vo výške 10 000 €. Daňovník sa rozhodol, že pri vyčíslení základu dane uplatní výdavky podľa § 6 ods. 10 ZDP. Základ dane vyčísli nasledovne:

• Príjem = 10 000 €

• Výdavok = (10 000 € x 60% = 6 000 €)

Základ dane = príjem – výdavok = 10 000 € – 6 000 € = 4 000 €


Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, dosiahol v príslušnom zdaňovacom období:

• príjmy zo živosti (§ 6 ods. 1 ZDP) vo výške 20 000 € a zaplatil povinné poistné a príspevky vo výške 2 500 €.

• príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP) vo výške 15 000 €.

Iné zdaniteľné príjmy v príslušnom zdaňovacom období daňovník nedosiahol. Daňovník sa

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: