Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Určenie miesta podania daňového priznania v roku 2016

16.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba, ktorá má pobytový preukaz a právo na trvalý pobyt od 20. 04. 2016 a má založenú živnosť na predaj tovaru na Slovensku od 16. 06. 2016 - tovar predáva len do Nemecka. Táto fyzická osoba má rodinu v Nemecku (ženu a plnoleté deti). Kde je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016, keď dovtedy podnikal ako živnostník v Nemecku?

Na zistenie rozsahu daňových povinností daňovníka na území SR je rozhodujúce určenie miesta jeho daňovej rezidencie podľa ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p., ako aj podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore dane z príjmov a z majetku. Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR (daňový rezident SR) je daňovník podľa § 2 písm. d) ZDP. Ide o FO, ktorá má na území SR trvalý pobyt (menovaný daňovník nemá povolenie na trvalý pobyt) alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku. Tento daňovník priznáva svoje zdaniteľné príjmy slovenskému správcovi dane z príjmov zo zdrojov na území SR ako aj zo zdrojov v zahraničí (celosvetové príjmy). Podľa vašich informácií v nadväznosti na ZDP by teda tento daňovník mal podávať DP z jeho celosvetových príjmov správcovi dane na území SR. Ak však tento daňovník podľa vnútroštátnych predpisov Nemecka za rok 2016

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: