Najnovšie
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve - 4. časť: Účtovné knihy a kontrola účtovania v nich - kniha záväzkov, kniha pohľadávok a pomocné knihy

11.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V dnešnej časti seriálu účtovná závierka nadväzujeme na predchádzajúcu, ktorá sa venovala účtovným knihám a kontrole účtovania v nich. Po jednej z najhlavnejších účtovných kníh- peňažnom denníku sa dnes zaoberáme kontrole účtovania v knihe záväzkov, v knihe pohľadávok a v pomocných knihách.

Kniha záväzkov

V knihe záväzkov je účtovná jednotka povinná zaevidovať všetky vzniknuté záväzky v zmysle §5 postupov účtovania, a to nielen všetky dodávateľské faktúry, ale aj záväzky voči zamestnancom, záväzky z finančných vzťahov či z úveru, ako aj záväzky z titulu prijatého preddavku. Na konci účtovného obdobia je dôležité, aby účtovná jednotka skontrolovala:

-         či sú počiatočné stavy záväzkov totožné s koncovými stavmi záväzkov uvedených v knihe záväzkov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,

-         správnosť a úplnosť evidencie dodávateľských faktúr, vrátane ich ocenenia a kontroly salda v nadväznosti na vykonanú inventarizáciu záväzkov.

Kniha pohľadávok

V knihe pohľadávok je účtovná jednotka povinná evidovať okrem všetkých vystavených odberateľských faktúr aj vzniknuté pohľadávky voči zamestnancom či z finančných vzťahov účtovnej jednotky. V knihe pohľadávok sa zachytávajú aj pohľadávky z poskytnutých preddavkov. V rámci knihy pohľadávok je na konci účtovného obdobia potrebné skontrolovať najmä:

...
Koniec ukážky
...

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia www.szcoportal.sk

Som už registrovaný na www.szcoportal.sk:

=> Prihláste sa svojím užívateľským menom a osobným heslom.

Nie som registrovaný:

=> Zaregistrujte sa. Prinesie Vám to veľa výhod:

 • dvakrát mesačne dostanete ZADARMO do svojej e-mailovej schránky prehľad aktualít, zaujímavé články, zodpovedané otázky z oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • získate okamžitý prístup do negarantovaných aktualít, článkov a otázok na portáli www.szcoportal.sk
 • získate prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.szcoportal.sk

Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

Tento mesiac vám prinášame aj tieto články:

 • Prechod zo SZČO na s.r.o.
 • Odpis pohľadávok v jednoduchom účtovníctve
 • Zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov - účinné od 1.3.2014
 • Kompenzačné platby vyplácané FO podľa zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2014
 • Účtovné a mzdové veličiny pre rok 2014

  Vždy presné a aktuálne informácie, prehľad v problematike vo forme riešení konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlených na príkladoch.

  SZČO profi Vás pripraví rýchlo a jednoducho - promptne Vás upozorní na zmeny a novely, ako aj na politické dianie a na to, čo možno očakávať prostredníctvom viac ako 10-15 garantovaných článkov mesačne.

  Staňte sa predplatiteľom SZČO profi. Nikde inde nenájdete takú koncentráciu článkov o pripravovaných zmenách a aktuálnom dianí, naviac s garanciou aktuálnosti a správnosti.