Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve - 4. časť: Účtovné knihy a kontrola účtovania v nich - kniha záväzkov, kniha pohľadávok a pomocné knihy

11.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V dnešnej časti seriálu účtovná závierka nadväzujeme na predchádzajúcu, ktorá sa venovala účtovným knihám a kontrole účtovania v nich. Po jednej z najhlavnejších účtovných kníh- peňažnom denníku sa dnes zaoberáme kontrole účtovania v knihe záväzkov, v knihe pohľadávok a v pomocných knihách.

Kniha záväzkov

V knihe záväzkov je účtovná jednotka povinná zaevidovať všetky vzniknuté záväzky v zmysle §5 postupov účtovania, a to nielen všetky dodávateľské faktúry, ale aj záväzky voči zamestnancom, záväzky z finančných vzťahov či z úveru, ako aj záväzky z titulu prijatého preddavku. Na konci účtovného obdobia je dôležité, aby účtovná jednotka skontrolovala:

-         či sú počiatočné stavy záväzkov totožné s koncovými stavmi záväzkov uvedených v knihe záväzkov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,

-         správnosť a úplnosť evidencie dodávateľských faktúr, vrátane ich ocenenia a kontroly salda v nadväznosti na vykonanú inventarizáciu záväzkov.

Kniha pohľadávok

V knihe pohľadávok je účtovná jednotka povinná evidovať okrem všetkých vystavených odberateľských faktúr aj vzniknuté pohľadávky voči zamestnancom či z finančných vzťahov účtovnej jednotky. V knihe pohľadávok sa zachytávajú aj pohľadávky z poskytnutých preddavkov. V rámci knihy pohľadávok je na konci účtovného obdobia potrebné skontrolovať najmä:

Prístup k obsahu je uzavretý

vs

Už ste členom?

Ešte nie ste členom?

Vyskúšať na
30 dní zdarma

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva