Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Transferové oceňovanie medzi manželmi- podnikateľmi v roku 2016

20.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Som podnikateľka, manžel je taktiež SZČO. Manžel podniká vo výrobnej činnosti - výroba káblových zväzkov. Okrem iných činností (vedenie účtovníctva a pod.) pracujem na základe objednávky pre manžela na tejto výrobe káblov. On mi dá materiál a ja robím určité výrobné operácie na výrobkoch - kábloch. Mám stanovenú cenu za každý výrobok a túto potom fakturujem. Týka sa aj nás transferové oceňovanie? V prípade, že áno, čo všetko je potrebné vytvoriť?

Porovnávanie podmienok dohodnutých pri obchodných vzťahoch (transakciách) závislých osôb a podmienok, ktoré by medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnateľných obchodných alebo finančných vzťahoch za porovnateľných okolností a s tým súvisiaca dokumentácia uplatňovaná medzi zahraničnými závislými osobami, sa od 1. 1. 2015 používajú aj v prípade tuzemských závislých osôb.

Závislou osobou je podľa § 2 písm. n) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP)  blízkaosoba alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.

Blízke osoby sú podľa § 116 a § 117 Občianskeho zákonníka príbuzní v priamom rade (napr. rodičia a deti, starí rodičia a vnuci), súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere (napr. druh, družka, švagor) sa považujú za blízke osoby vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Akú dokumentáciu o transferom oceňovaní vedú fyzické osoby?

O použitej  metóde je daňovník povinný viesť dokumentáciu, ktorej obsah určilo Ministerstvo financií SR Usmernením. Toto usmernenie nadväzuje na § 18 ods. 1 ZDP a pri tuzemských závislých osobách sa použije za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1. 1. 2015.

Zmluvná strana obchodnej transakcie medzi závislými osobami, ktorá zisťuje základ dane podľa § 17 až § 29 ZDP, je povinná viesť dokumentáciu ku kontrolovaným transakciám (t.j. transakciám medzi závislými osobami)

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: