Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Posúdenie obchodu z hľadiska DPH v roku 2017

5.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Začali sme obchodovať s novým dodávateľom (česká firma, platca DPH v ČR), faktúru za tovar nám vyhotoví tento český dodávateľ, ale prepravu tovaru si zabezpečíme my sami a tovar si prevezmeme sami v Taliansku a dovezieme ho na Slovensko - sme platcami DPH v SR (taliansky dodávateľ vyhotoví faktúru za tovar českej firme). Čiže česká firma vyhotoví faktúru za tovar nám, slovenskej firme, my si tovar prevezmeme sami u talianskeho dodávateľa, a taliansky dodávateľ vyhotoví faktúru za tovar českej firme. Máme povinnosť sa registrovať v Taliansku, alebo budeme v tomto obchode 2. odberateľ aj napriek tomu, že si prepravu zabezpečíme sami?

V uvedenom prípade, sa nejedná o trojstranný obchod, pretože nebola splnená jedna z podmienok trojstranného obchodu podľa § 45 ods.1 písm. d) zákona o dani z pridanej hodnoty,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: