Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie: