Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Novela zákona o registračných pokladniciach účinná od 1.1.2014

9.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Z vlastnej iniciatívy bol v uplynulých mesiacoch predložený Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len...

Prístup k obsahu je uzavretý

vs

Už ste členom?

Ešte nie ste členom?

Vyskúšať na
30 dní zdarma

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva