Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Novela zákona o registračných pokladniciach účinná od 1.1.2014

9.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Z vlastnej iniciatívy bol v uplynulých mesiacoch predložený Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“), ktorého základným cieľom je eliminácia krátenia prijatých tržieb. Účinnosť tohto zákona je stanovená na 1. januára 2014.

Práve tento návrh zákona by mal výrobcom, dovozcom a predajcom elektronických registračných pokladníc, ako aj podnikateľom a servisným organizáciám uložiť také povinnosti, na základe ktorých budú mať kontrolné orgány jednoduchší prístup k potrebným údajom, ako aj samotnej kontrole elektronických registračných pokladníc. Ide konkrétne o tieto povinnosti:

1.      Výrobcovia, dovozcovia a predajcovia elektronických registračných pokladníc budú mať povinnosť predkladať Finančnému riaditeľstvu SR technické a softvérové nástroje, ktoré kontrolným orgánom umožnia ľahší prístup k údajom zaevidovaným v elektronickej registračnej pokladnici.

Prístup k obsahu je uzavretý

vs

Už ste členom?

Ešte nie ste členom?

Vyskúšať na
30 dní zdarma

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva