Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Novela zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2013

Garancia 16.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o dani z príjmov prináša tieto zmeny:

  • Paušálne výdavky - obmedzenie možnosti uplatnenia 40 %-ných paušálnych výdavkov v maximálnej výške 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne; zrušenie možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov pri prenájme nehnuteľností. V navrhovanom ustanovení sa ponecháva možnosť uplatnenia 40 % paušálnych výdavkov daňovníkom, ktorí nie sú platiteľmi DPH alebo sú platiteľmi DPH len časť zdaňovacieho obdobia, z úhrnu príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, avšak tieto môžu byť uplatnené v maximálnej výške 5 040 eur ročne. V prípade, ak daňovník získa povolenie alebo oprávnenie na vykonávanie podnikania alebo začne vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, alebo poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu počas zdaňovacieho obdobia, môže si uplatniť len pomernú časť uvedených výdavkov v maximálnej mesačnej čiastke 420 eur zodpovedajúcej počtu mesiacov zdaňovacieho obdobia, v ktorých vykonával uvedené činnosti alebo poberal príjmy. Túto pomernú časť si môže začať uplatňovať už v mesiaci, v ktorom získal povolenie na výkon podnikania alebo začal vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo začal poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. Rovnako sa postupuje aj pri skončení týchto činností. Uplatnenie pomernej mesačnej časti vo výške 420 eur sa vzťahuje samostatne na začatie vykonávania činnosti, z ktorej daňovník dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a samostatne k činnosti, z ktorej dosahuje príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Prístup k obsahu je uzavretý

vs

Už ste členom?

Ešte nie ste členom?

Vyskúšať na
30 dní zdarma

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva