Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k ZP § 103 Základná výmera dovolenky

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4 Komentár k ZP § 103 Základná výmera dovolenky

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.

 


§ 103

Základná výmera dovolenky

(1) Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne.

 

 

K § 103: [Základná výmera dovolenky]


Právna úprava do 31.12.2011

Podľa § 103 je základná výmera dovolenky najmenej štyri týždne, pričom zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕšil aspoň 15 rokov pracovného pomeru po 18. roku veku, patrí dovolenka najmenej vo výmere piatich týždňov (tzv. náhradné doby sú upravené v ods. 5 a 6).

Predmetné ustanovenie obsahuje zákonné minimum dĺžky dovolenky a z tohto titulu je zamestnávateľ oprávnený poskytnúť zamestnancovi dovolenku vo väčšom rozsahu.

Právna úprava od 1.1.2012

K ods. 1: [Základná výmera dovolenky]

Podľa § 103 ods. 1 je základná výmera dovolenky najmenej štyri týždne.

 


(2) Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov.

 

 

K ods. 2: [Nárok na dlhšiu výmeru dovolenky]


V § 103 ods. 2 došlo od 1.1.2012 k zmene, podľa ktorej dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov. Uvedené ustanovenie viaže nárok na vyššiu výmeru dovolenky na dosiahnutie veku 33. rokov.

 


(3) Dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta, majstra odbornej výchovy trénera športovej školy, trénera športovej triedy, korepetítora, zahraničného lektora, vychovávateľa a dovolenka odborného zamestnanca podľa osobitného predpisuje najmenej osem týždňov v kalendárnom roku.

 

 

K ods. 3: [Dovolenka iných osôb]


V ods. 3 sa upravuje dovolenka niektorých skupín zamestnancov v školstve. Dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: