Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Exekúcia na peňažné plnenie

9.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.9 Exekúcia na peňažné plnenie

JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc.

O exekúciu na peňažné plnenie ide vtedy, ak exekučný titul postihuje majetok povinného. Sú to prípady, kedy predmetom exekúcie je zaplatenie určitej peňažnej sumy. Pohľadávka pritom môže byť v akejkoľvek mene. O exekúciu na peňažné plnenie ide aj v prípade exekúcie na výživné. Exekúciu na peňažné plnenie možno vykonať niektorým zo spôsobov vymedzených Exekučným poriadkom:

a) zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, 

b) prikázaním pohľadávky, 

c) predajom hnuteľných vecí, 

d) predajom cenných papierov, 

e) predajom nehnuteľnosti, 

f) predajom podniku, 

g) príkazom na zadržanie

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: