Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Daňový bonus

Archív 22.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.5.6 Daňový bonus

Ing. Dagmar Piršelová

Daňový bonus je suma daňového zvýhodnenia na každé dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.Ide o príjem od dane oslobodený.Týka sa len podnikateľov a zamestnancov, daňovníkov len s ďalšími druhmi príjmov sa netýka. Znižuje daň z príjmov fyzických osôb.

Suma mesačného daňového bonusu sa každoročne zvyšuje (spravidla k 1. júlu) rovnakým koeficientom, ako suma životného minima platná pre plnoletú fyzickú osobu.

Na jeho uplatnenie musia byť splnené podmienky, pričom podstatný je stav ich splnenia na začiatku mesiaca.Ak sa dieťa narodí, ak začína sústavná príprava na povolanie alebo ak je dieťa osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, vtedy sa daňový bonus môže uplatniť už za príslušný kalendárny mesiac.

Nárok na všetky deti si môže uplatniť len jedna oprávnená osoba. Ak ich je viac (napr. matka alebo otec), za celý rok si nárok uplatní jedna osoba, alebo časť roka jedna osoba a zostávajúcu časť roka druhá osoba na všetky deti. Ak sa nedohodnú, nárok na všetky deti sa uplatňuje alebo prizná (pri kontrole) v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Prístup k obsahu je uzavretý

vs

Už ste členom?

Ešte nie ste členom?

Vyskúšať na
30 dní zdarma

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva