Najnovšie
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Daňový bonus od 1.7.2013

Garancia 5.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový bonus je daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. O daňové zvýhodnenie ide preto, lebo pri priznaní a vyplatení daňového bonusu sa znižuje fyzickej osobe vypočítaná daň, príp. v priebehu roka mesačný preddavok na daň, ak ide o zamestnanca. 

Daňový bonus je možné priznať a vyplatiť len, ak sú splnené podmienky, ktoré vyplývajú zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prídavku na dieťa“). Jednou z podmienok je, že daňový bonus je možné uplatniť na vyživované dieťa, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa, t.j.:

 1. dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, ktorá je spravidla desaťročná, a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov veku,

 2. dieťa po skončení povinnej školskej dochádzky, ktoré:

  • sa zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania, okrem kurzu organizovaného v rámci aktívnej politiky trhu práce, najdlhšie do skončenia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku,

  • je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti (spravidla do 18. rokov veku),

  • najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak:...
Koniec ukážky
...

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia SZČO profi po prihlásení užívateľským menom a osobným heslom.

SZČO profi = 10 - 15 nových garantovaných článkov každý mesiac!

Objednajte si predplatné SZČO profi a získajte tak prístup k databáze denne aktualizovaných odborných textov pokrývajúcich dôležitých pre samostatne zárobkovo činné osoby. Veľmi ľahkú orientáciu v tejto unikátnej knižnici uľahčuje prepracovaný systém vyhľadávania, vďaka ktorému rýchlo nájdete vždy správne a overené informácie.

 •  
predplatné SZČO profi na 12 mesiacov

  Tento mesiac vám prinášame aj tieto články:

  • Prechod zo SZČO na s.r.o.
  • Odpis pohľadávok v jednoduchom účtovníctve
  • Zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov - účinné od 1.3.2014
  • Kompenzačné platby vyplácané FO podľa zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2014
  • Účtovné a mzdové veličiny pre rok 2014

  Vždy presné a aktuálne informácie, prehľad v problematike vo forme riešení konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlených na príkladoch.

  SZČO profi Vás pripraví rýchlo a jednoducho - promptne Vás upozorní na zmeny a novely, ako aj na politické dianie a na to, čo možno očakávať prostredníctvom viac ako 10-15 garantovaných článkov mesačne.

  Staňte sa predplatiteľom SZČO profi. Nikde inde nenájdete takú koncentráciu článkov o pripravovaných zmenách, naviac s garanciou aktuálnosti a správnosti.


  Do doby, než sa stanete predplatiteľom SZČO profi, môžete po prihlásení využiť bezplatný prístup do týchto súvisiacich dokumentov

  Žiadne súvisiace dokumenty neboli nájdené